Ден на Земята

22 април- Денят на Земята

Да си напомним в този ден, че имаме нужда от майката Земя, да я пазим, обичаме и живеем в хармония с нея.

Децата, ръководени от своите учители  проведоха различни инициативи, свързани с грижата и опазването на околната среда: ситуации и игри в групите за разделно събиране на отпадъци, засаждане на декоративни храсти и растения в двора на детската градина.