Пази детето

Изложба "Пази детето!"

Пътният травматизъм има реални човешки лица, съдби и погубени мечти. Затова за нас е от първостепенно значение да възпитаваме у децата от ранна детска възраст умения и компетентности за безопасно поведение на пътя. Това се постига с постоянство и ежедневно присъствие на темата за безопасното движение. Нека сме партньори в тази нелека задача, мили родители, в името на най- ценното- живота!