Бабинден 

Бабинден - пресъздаване на традиции и обичаи

На 21.01 се празнува Бабинден, един от най-големите народни празници посветен на бабите и родилната помощ. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са "бабували" на родилките, както и на акушерите и гинеколозите. Нашите специални гости показаха на децата обичая "бабуване". Представена бе презентация за появата на акушерската професия, както и  първи "тоалет" на детето. Баба на две  децата от детската градина прочете любима приказка от своето детство, след което почерпи всички с вкусна питка.