Група 

     "Буратино"

Група "Буратино"

Учители: 

Мирена Гюрчева и 

Марияна Георгиева

Хигиенист: Анелия Лазарова 


В група "Буратино" през учебната 2023-2024 година се отглеждат, възпитават, социализират и обучават  26 деца на възраст от 4 до 6 годишна възраст.  Всекидневно се осъществява педагогическо взаимодействие с децата от учителите в групата и с помощта на помощник- възпитатели.  То е насочено към усвояване и покриване на държавните- образователни стандарти и изисквания от децата, както и подготовката им за следващ  етап от тяхното обучение. Групата работи по програмна система „Златно ключе“ на издателство „Бит и техника“.  


Дневен режим 

Седмично меню