Група "Слънчо"

Група "Слънчо"

Учители: 

Светла Пенкова и 

Виктория Русанова

Хигиенист: Стоянка Стойчева 


В подготвителна група "Слънчо" през учебната 2022-2023 година се отглеждат, възпитават, социализират и обучават  22 деца на възраст от 6 до 7 годишна възраст.  Всекидневно се осъществява педагогическо взаимодействие с децата от учителите в групата и с помощта на помощник- възпитатели.  То е насочено към добрата подготовка на децата за училище. Групата работи по програмна система „Златно ключе“ на издателство „Бит и техника“.  


Дневен режим 

Седмично меню