Група 

"Червена шапчица"

Група "Червена шапчица"

Учители: 

Полина Николаева  и 

Велислава Кушева

Помощник възпитател: Розка Георгиева 


В група "Червена шапчица" през учебната 2023-2024 година се отглеждат, възпитават, социализират и обучават  20 деца на възраст от 3 до 4 годишна възраст.  Всекидневно се осъществява педагогическо взаимодействие с децата от учителите в групата и с помощта на помощник- възпитатели.  То е насочено към усвояване на нови знания, умения и компетентности, както и към успешна подготовка на децата за следващия етап на образователно - възпитателния процес. Групата работи по програмна система „Златно ключе“ на издателство „Бит и техника“.  

Дневен режим 

Седмично меню