Екип

Ръководство и администрация 

Светла Яркова

Директор


Гинка Георгиева

Главен счетоводител


Звездалина Кирилова

Касиер-домакин


Педагогически специалисти

Полина Николаева

Старши учител група "Червена шапчица"


Велислава Кушева

Учител група "Червена шапчица"


Мирена Гюрчева

Учител група 

"Буратино"


Марияна Георгиева

Учител група "Буратино"


Светла Пенкова

Старши учител група "Слънчо"


Виктория Русанова

Учител група 

"Слънчо"


Емилия Панкова

Старши учител група "Лилия"


Елена Чиликова

Учител група 

"Лилия"


Недагогически специалисти

Розка Георгиева

Помощник-  възпитател

Анелия Лазарова

Хигиенист

Стоянка Стойкова

Хигиенист

Марияна Манолова

Хигиенист

Милена Николова

Помощник -  възпитател

Галина Нейкова

Готвач

Александър

Дюлгеров

Поддръжка

Медицински  специалисти

Десислава Гордошова

Медицинска сестра детска градина

Евдокия Маринова

Медицинска сестра яслена група "Снежанка"

Росица Иванова

Медицинска сестра яслена група "Снежанка"

Теодора Некова

Медицинска сестра яслена група "Снежанка"