Материална база

Детска градина "Приказен свят" се помещава в две сгради–Централна сграда в с. Николово и филиал в с. Просена.

В централна сграда детската градина разполага с:

Във филиал с. Просена: