Обществен съвет

Членове на Обществен съвет към ДГ "Приказен свят"

Натали Ангелова- представител на родителите

Златан Ванев- представител на финансиращият орган, кмет на с. Николово

Илиян Илиев- представител на родителите

Теодора Вълканова- представител на родителите

Йоана Славчева- представител на родителите