Дневен режим

ЯСЛЕНА ГРУПА "СНЕЖАНКА" (13 г.)

ПЪРВА ГРУПА "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА" (34 г.)

РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА "БУРАТИНО" (46 г.)

РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА "СЛЪНЧО"          (5 7 г.)

РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА " ЛИЛИЯ"  (3 – 7 г.)