Дневен режим

ЯСЛЕНА ГРУПА "СНЕЖАНКА" (13 г.)

РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА" (35 г.)

РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА "БУРАТИНО" (46 г.)

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА "СЛЪНЧО"          (6 7 г.)

РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА " ЛИЛИЯ"  (3 – 7 г.)