Седмично меню

! Линка за седмичното меню е примерен, за 2021 г., взет от ДГ Маргаритка, гр. Варна! 

Моля, използвайте линк към съответния .pdf документ от Драйв на детската градина!

20.06 - 24.06.2022

27.06 - 01.07.2022