Прием

Документи

Извадка за родители

ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВИТЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: 

Забележка – дните се смятат за календарни в системата на МЗ.

*На основание Закона за здравето и Наредба № 3 от 05.02-2007 на МЗ